CTE - Coaching Trening Edukacja

Skocz do menu strony, Skocz do treści

Witam na stronie CTE: coaching, trening oraz edukacja, Joanna Jadach

Cytat dnia na stronie CTE:

„Twarz - to co wyrosło dokoła nosa.” Julian Tuwim

Zapraszamy do zapoznania się z działami serwisu:

Szkolenia

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem

Menu szkolenia

Menu
Pliki do pobrania

Utworzony: 04/10/2007 , ostatnio modyfikowany: 14/03/2016

Korzyści z  udziału w warsztacie:

 • Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w obszarze zarządzania szkoleniami;
 • Przegląd metod HRM do zarządzania szkoleniami;
 • Analiza możliwości zastosowania w macierzystej organizacji skutecznych metod i procesów zarządzania szkoleniami;
 • Zaprojektowanie wybranych metod do zastosowania w organizacji:
  • sposobów zaangażowania kadry menedżerskiej w efektywność szkoleń,
  • metody analizy potrzeb szkoleniowych,
  • metody doboru formy szkolenia,
  • ustalenie twardych wskaźników oraz metody pomiaru efektywności szkoleń.
 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu szkoleniowego;
 • Usystematyzowanie pojęć i metodologii zarządzania szkoleniami w firmie;
 • Skorzystanie z doświadczeń praktyków zarządzania szkoleniami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Proces rozwojowy - proces od diagnozy potrzeb do ewaluacji szkolenia - porównanie do realizacji w środowisku zawodowym uczestnika
 2. Metoda „kwintetu szkoleniowego" - jak w mojej organizacji zaangażować kadrę menedżerską w proces szkoleniowy? Przegląd metod i analiza możliwości zastosowania
 3. Organizacja komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu szkoleniowego w firmie - opracowanie listy możliwych działań w mojej organizacji
 4. Potrzeby firmy a kompetencje pracowników - zasady i poziomy diagnozy luk kompetencyjnych. Przegląd narzędzi HRM wspierających analizę kompetencji. Możliwości wprowadzenia do organizacji
 5. Procedura przygotowania i przeprowadzenia identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych - studia przypadków: kadra zarządzająca, pracownicy centrali, pracownicy jednostek terenowych
 6. Strategia doboru metod szkoleniowych do zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych i szkoleniowych
 7. Zaprojektowanie analizy skuteczności szkolenia. Metodologia badań i analizy wyników - wybór metod adekwatnych do sytuacji w macierzystej firmie
 8. Ćwiczenia z zakresu przygotowania wybranej metodologii
 9. Metody zwiększenia skuteczności szkoleń - działania HR, zarządu, menedżerów liniowych, trenerów wewnętrznych, zewnętrznej firmy szkoleniowej. Analiza porównawcza dotychczasowych działań i ich efektów. Adaptacja wybranych metod do środowiska organizacji.
 10. Na jakich poziomach możliwe jest badanie efektywności szkolenia? - Metody, źródła informacji, korzyści i zagrożenia. Określenie obszarów monitorowania efektywności szkolenia w macierzystej organizacji
 11. Określanie „twardych wskaźników" efektywności szkoleń. Opracowanie wskaźników efektywności w planowanych szkoleniach
 12.  Przegląd metod oceny efektywności szkoleń: bieżącej, walidacji oraz ewaluacji - ocena i wybór działań adekwatnych do potrzeb i celów organizacji

 

 

 

<<< Powrót do spisu szkoleń


© copyrights cte.edu 2007 wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i wykonanie strony semacom