CTE - Coaching Trening Edukacja

Skocz do menu strony, Skocz do treści

Witam na stronie CTE: coaching, trening oraz edukacja, Joanna Jadach

Cytat dnia na stronie CTE:

„Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.” św. Paweł z Tarsu

Zapraszamy do zapoznania się z działami serwisu:

Kim jestem

Specjalizuję się jako trener, coach i konsultant w 5 obszarach

 HR rozwojowy i strategiczny: Zarządzanie szkoleniami i rozwojem, Konsultacje dla zespołu HR i Zarządu (polityka personalna, ocena pracownicza, Ocena kompetencji, planowanie rozwoju), Ocena pracownicza, Zaangażowanie pracowników, Zdrowie organizacji, Zarządzanie talentami, Zarządzanie kompetencjami, Opisy stanowisk pracy i opis zadań na stanowisku pracy,  Rekrutacja pracowników, HR partnerem w biznesie

Zarządzanie i kierowanie: Przywództwo w biznesie, Style zarządzania, Rozwój umiejętności menedżerskich, Kierowanie zespołem, Rozwijanie pracowników, Komunikacja w biznesie (Budowanie relacji w biznesie, Rozmowy oceniające, Stawianie celów, Feedback, Trudne rozmowy z pracownikiem, Asertywność), Podejmowanie decyzji, Rekrutacja behawioralna dla menedżera, Zarządzanie przez cele, Kaskada celów, Organizacja pracy (Stawianie zadań, delegowanie), Menedżer coachem, Coaching w biznesie,
 

Efektywność osobista i zespołowa: Zarządzanie sobą w czasie, Komunikacja w zespole, Komunikacja (Sztuka prezentacji, trudne rozmowy, asertywność), Kreatywność, Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, Stres i wypalenie zawodowe – metody radzenia sobie ze stresem.

Sprzedaż i obsługa klienta:  Proces sprzedaży, Standardy sprzedaży, Aktywna sprzedaż, Prospecting – aktywne pozyskiwanie klienta, Skuteczne prezentacje, Orientacja na klienta, Service excellence, Obsługa trudnego klienta, Zapewnienie satysfakcji klienta

Uczenie, coaching, facylitacja: Szkoły trenerów (Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych, Projektowanie szkoleń, Prowadzenie szkoleń, Ewaluacja procesu uczenia, Kontakt z klientem, Metody prowadzenia szkoleń, Train the trainer dla menedżerów, Proces grupowy, Rozwój zawodowy trenera), Superwizje trenerów, Facylitacja grup (fokusowych, roboczych, zadaniowych), Narzędzia coachingowe w pracy z grupą, Coaching grupowy

Moje wartości

AUTONOMIA, SZACUNEK, PROSTOTA

 
Moja życiowa filozofia

Jestem w drodze. Do siebie i innych ludzi. Żyję coraz bardziej świadomie, uważniej i wolniej.

 

Publikacje

 •  Artykuły w “Newsletter HR” MetLife – 2013-2014
 • "Rozwój Zawodowy Trenera" - współautor podręcznika dla Podkarpackiej Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK 2013
 •  Vademecum Trenera cz. II, Tożsamość Zawodu Trenera Zarządzania, rozdz. „Wdrożenie i trener przyszłości – Trener z perspektywy klienta”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012
 • “Zarządzanie sobą – Fundament Rozwoju Kompetencji Menedżerskich”, dodatek Edukacja Menedżerska do numeru 04/2011 Harvard Business Review Polska

 

Formalne wykształcenie, certyfikaty, licencje

Ten Step ® PMP - indywidualna licencja kierowania projektami wg. metodyki PMP (2015)

Lean Practitioner - LiderLean Manufacturing - Certyfikat Swisscert (2015)

First Certificate in Organizational Development - Advisio (2011)

Targeted Selection - certyfikat rekrutacji behawioralnej DDI (2010)

Międzynarodowy Certyfikat Coacha - International Coach Community KefAnn, 14.12.2007, zobacz na www.coachingpartners.pl

Międzynarodowy certyfikat trenera zarządzania - Edexcel, BTEC Professional Certificate Training, Learning and Development (International) -  (2007)

Studia podyplomowe "Organizational Mangerial Communication - Central Connecticut State University USA, Politechnika Wrocławska - (1997)

doktor nauk biologicznych w zakresie biologii - biochemii- Akademia Medyczna we Wrocławiu - Wydział Lekarski (1995)

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Przyrodniczych, magister biologii molekularnej (1987)

 

Źródła doświadczeń zawodowych

Własna działalność (od 1999 roku) trener, coach, konsultant

MetLife SA (wcześniej Amplico) (2010-2014) - HR Biznes Partner, Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju

Gerling Polska Życie SA (2003-2006) - menedżer Sekcji Szkoleń w Dep. HR, kierownik Działu Szkoleń, trener wewnętrzny

Commercial Union Polska SA (1995 –2002) - trener wewnętrzny , menedżer grupy sprzedaży , agent ubezpieczeniowy

Akademia Medyczna we Wrocławiu (1987 – 1995) - pracownik naukowy

 

Poza tym nieustannie uczę się

 • Akademia Analizy Transakcyjnej - Grupa Spotkanie, w toku, od listopada 2015-2016
 • Transactional Analysis 101 Course - Sylvia Schachner, EATA, 2015
 • Diversity Icebreaker® - Etta, 2014
 • Motywujące przywództwo - Emotion, MetLife. 2013-2014 
 • Warsztaty Poskramiania Gremlinów - K. Balcerowicz, Agencja Coachingu KIM 2012
 • Feedback jako narzędzie zarządzania wynikami i rozwojem - B. Dutka, Nowe Motywacje 2012
 • Nonviolent Communication workshop - A. Mills, Międzynarodowe Centrum Porozumienia Bez Przemocy, 2011
 • Ruch jako język komunikacji i budowania relacji – A. Sokołowska, 2007
 • Analiza transakcyjna w praktyce – M. Sękowska, Transmisja, 2007
 • Action learning - trenerzy MATRIK, 2006, spotkania grupy action-learningowej w ramach procesu certyfikacji
 • Motywacja jako zaplanowane marzenie z happy endem – Normann Benett, 2006, szkolenie otwarte
 • Zarządzanie projektem – K. Siewierska, IRB, 2006, szkolenie dla menedżerów GPŻ SA
 • Jak radzić sobie ze zmianą - M. Klonowska, 2006, szkolenie dla menedżerów GPŻ SA
 • Kreatywność jako droga do prezentacji - Norman Benett, 2006, szkolenie otwarte
 • Rozwój kompetencji trenerskich w zakresie ewaluacji i projektowania szkoleń – Leslie Rae, MATRIK, 2006, szkolenie otwarte
 • Nieinwazyjna analiza osobowości – W. Chmielewski, TOP-Training, 2006, szkolenie dla Departamentu HR GPŻ SA
 • Superwizja zespołu trenerów wewnętrznych Gerling Polska Życie SA – Laboratorium Arkanów Biznesu, 2004, szkolenie dla Sekcji Szkoleń GPŻ SA
 • Budowanie projektów szkoleniowo-rozwojowych z wykorzystaniem EFS – CKL, 2004, szkolenie otwarte
 • Matoda Silvy – kurs podstawowy – Zbigniew Królicki, 2001
 • Train the trainers, superwizje i warsztaty doskonalące umiejętności trenerskie –– Specialist, 1999, 2000, dla szkoleniowców wewnętrznych CU Polska
 • Zasady kierowania i doskonalenie charakteru lidera - I.Majewska – Opiełka, 2000, dla menedżerów CU Polska Życie SA
 • Prowadzenie pracownika – coaching, – Greń Communication, 2000, szkolenie dla trenerów CU Polska
 • Unit Managers Training Seminar - LIMRA International (1999)
 • System szkoleń dla trenerów wewnętrznych CU Polska – Dział Szkoleń CU Polska i zaproszeni trenerzy zewnętrzni, 1999 – 2002

 

 

 © copyrights cte.edu 2007 wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i wykonanie strony semacom