CTE - Coaching Trening Edukacja

Skocz do menu strony, Skocz do treści

Witam na stronie CTE: coaching, trening oraz edukacja, Joanna Jadach

Cytat dnia na stronie CTE:

„Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.” św. Paweł z Tarsu

Zapraszamy do zapoznania się z działami serwisu:

Szkolenia

COACHING dla trenerów wewnętrznych

Utworzony: 20/03/2009 , ostatnio modyfikowany: 14/03/2016

„Trener wewnętrzny coachem w organizacji”


Cele:
•    Poznanie narzędzi coachingowych adkwatnych do pracy wewnątrz organizacji
•    Przećwiczenie metod coachingowych stosowanych do pracy indywidualnej


Po szkoleniu trenerzy wewnętrzni będą potrafili:

  • Ocenić  w jakim stopniu coaching jest skuteczny w rozwoju pożądanych umiejętności pracownika
  • Zastosować wybrane metody w pracy indywidualnej i grupowej

Kiedy coaching jest skuteczny?

- trener jest akceptowany w organizacji jako osoba wspierająca rozwój pracowników
- coaching jest akceptowany jako sposób wspierania pracownika przez firmę
- pracownik ma potencjał do rozwoju pożądanych umiejętności, rozwiązania problemu
- pracownik chce dokonać zmiany w swoich zachowaniach, rozwinąć określone umiejętności.

 

PROGRAM 2-dniowego warsztatu

1.    Co to jest coaching?    

Definicja coachingu.
Coaching na tle innych metod edukacji i rozwoju pracownika.
Typy coachingu (rozwojowy, zaradczy, indywidualny, grupowy)
Sytuacje zawodowe wymagające coachingu.   

>>> Trenerzy poznają czym jest coaching, co różni go od treningu, mentoringu i doradztwa.
Dzięki temu będą potrafili rozpoznać sytuacje zawodowe, w których coaching jest skuteczną metodą wsparcia dla pracowników.

2.    Narzędzia coachingowe   

Kontrakt coachingowy
GROW
Pytania z mocą
Poziomy logiczne
Analiza zasobów i potrzeb
Pozycje percepcyjne
Metaprogramy
 

>>> Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, które ilustrują jak wyglądają narzędzia  coacha. Poznają ich zasady działania. Doświadczają jaki wywierają wpływ na zachowanie, myślenie, refleksję.
Następnie sami przeprowadzają samodzielnie ćwiczenia wykorzystując poznane metody.

3.    Feedback - informacja zwrotna    

Czym jest feedback w coachingu
Przyjmowanie i dawanie feedbacku
Feedback indywidualny i grupowy    

>>> Trenerzy uczą się udzielania informacji zwrotnej. Celem jest informowanie pracownika co robi dobrze i skutecznie a co wymaga poprawy, zmiany, rozwoju.Pokazany model zapewnia wysoki poziom motywacji pracowników a jednocześnie stymuluje do dalszej pracy nad poprawą efektywności, skuteczności.

4.    Cykl coachingowy pracownika   

Doświadczenie
Refleksja nad doświadczeniem
Nadawanie sensu doświadczeniu
Modyfikacja doświadczenia („zrób to inaczej”)
Refleksja nad zmienionym doświadczeniem   

>>> Uczestnicy odgrywają scenki , których scenariusz opiera się na rzeczywistych sytuacjach zawodowych.
Na tej podstawie symulują proces zmiany, który przechodzi pracownik w czasie  pracy nad zmianą zachowań lub wprowadzaniem nowych nawyków, umiejętności.
Dzięki temu mogą doświadczać podobnie jak osoby, które potem będą coachować.

5.    Proces coachingu „trener-pracownik”   

Plan rozwoju pracownika
Kontrakt coachingowy
Wykonanie-obserwacja
Informacja zwrotna   

>>> Trenerzy poznają jak przebiega pełen proces coachingowy w układzie trener-pracownik.
Każdy etap jest ćwiczony w postaci odgrywania ról.
Wszystkie scenki są oparte o sytuacje, które występują w rzeczywistości.
Dzięki temu trenerzy sprawdzają jak działa proces w bezpiecznych warunkach i będą mogli go doskonalić w praktyce.

<<< Powrót do spisu szkoleń


© copyrights cte.edu 2007 wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i wykonanie strony semacom