CTE - Coaching Trening Edukacja

Skocz do menu strony, Skocz do treści

Witam na stronie CTE: coaching, trening oraz edukacja, Joanna Jadach

Cytat dnia na stronie CTE:

„The essential conditions of everything you do is choice, love, passion.” Nadia Boulanger

Zapraszamy do zapoznania się z działami serwisu:

Szkolenia

BUDOWANIE RELACJI W PRACY

Utworzony: 09/01/2009 , ostatnio modyfikowany: 21/03/2016

Rozwijanie umiejętności budowania relacji w otoczeniu zawodowym

Cele:

1. Zrozumienie na jakich poziomach ludzie się komunikują.
2. Wyostrzenie zmysłu obserwacji ludzi i pokazanie jak te informacje wykorzystać zawodowo.
3. Przećwiczenie zachowań poprawiających skuteczność komunikacji, jakość relacji i efektywność pracy.

 Program szkolenia:

Cz. I - Jakość komunikacji (20% czasu)


1. Sposoby zbierania informacji w otoczeniu - jakim jestem typem i jakie są tego konsekwencje.
2. Schemat komunikacji - na co mamy wpływ.
3. Zakłócenia w komunikacji (różnice w percepcji, gubienie informacji, selektywne słuchanie).
4. Działania poprawiające zrozumienie (parafraza, aktywne słuchanie, obserwacja, zadawanie pytań)

Cz. II - Jakość obserwacji(30% czasu)


5. Inteligencja emocjonalna w pracy
• Obserwacja własnych emocji
• Ujawnianie własnych emocji
• Opanowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, panowanie nad emocjami i ciałem
6. Style społeczne w zachowaniach zawodowych
• Rozpoznawanie
• Reagowanie w relacjach z przełożonymi, kupcami, handlowcami.

Cz. III - Jakość reakcji (50% czasu)


7. Typy zachowań: asertywność, bierność, agresja, manipulacja - rozpoznawanie.
8. Pozycje percepcyjne (schematy zachowań)- działanie w sposób asertywny, manipulacyjny, bierny i agresywny.
9. Reakcje w sytuacjach trudnych:
• unikanie,
• dostosowanie,
• rywalizacja,
• kompromis i
• współpraca
10. Udzielanie asertywnej informacji zwrotnej:
• chwalenie,
• komunikat JA - np. w sytuacji ignorowania ponagleń przez kupca w sieci, braku odpowiedzi na prośby mailowe, nadmierne żądania, wywieranie wpływu na realizację podpisanych kontraktów

11. Odmawianie
• W sposób nieuległy i nie rażący innych
• Z brakiem poczucia zaburzenia pozytywnych relacji
• Bezpieczna odmowa warunków
12. Reagowanie na:
• ostrą krytykę produktu, firmy, handlowców,
• atak
• niekulturalne zachowanie
• szantaż.
• odmowę, brak zainteresowania
• zastrzeżenia kierowników
13. Wyrażanie swojej opinii.
14. Proszenie o pomoc.

<<< Powrót do spisu szkoleń


© copyrights cte.edu 2007 wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i wykonanie strony semacom